رفع عیوب اندام در لباس

رفع عیوب اندام در لباس

سلام حالت عالی روزت خوشقانون کلی هرجا که برآمدگی نا متعادل در وسط الگو داریم یک + در آن قسمت برش زده و باز میکنیم. و هرجا که فرورفتگی نا متعادل داریم یک پنس در آن قسمت میبندیم.  و اگر کنار الگو کم و زیاد بود اصلاح میکنیم. عیوب اندام یک سرفصل مفصلی است که ما چند مورد از شایعترین آنها را بیان میکنیم. 1- شکم بزرگ  وقتی دور شکم از دو...

ادامه مطلب

1 - 1 از ( 1 ) رکورد