آموزش دوخت لباس

دوختن لباس های خودتان به شما این امکان را می دهد که یک کمد لباس منحصر بفرد داشته باشید.
خیاطی با نخ و سوزن با دست یا با چرخ خیاطی به هماهنگی دست و چشم نیاز دارد.تمرین همکاری دست و چشم در واقع مغز را مانند انگشتان شما فرزو چابک می کند.
خیاطی می تواند مانند یک درمان باشد، به معنی که با خیاطی احساس می کنم شادتر، آرامتر و انسان خشنودی هستم.

اشتراک گذاری :

فرم سفارش

 Your Order has been sent successfully. We will contact you as soon as possible.
خطا، دوباره تلاش کنید